Kdy a proč použít typ chrániče A namísto typu AC?

Co je vlastně proudový chránič?

Proudový chránič, anglickou zkratkou RCD (Residual Current Device), někdy slangově označován jako „fíčko“ (z německého „fehler I“, případně anglického “Failure Intensity”) je zařízení, které chrání proti zemním poruchovým proudům. Jeho smyslem je zabránit zásahu elektrickým proudem při porušení izolace nebo při náhodném přímém dotyku částí pod napětím. Při poruše elektrického obvodu pomáhá také předejít vzniku požáru.

Proč chtít proudový chránič od ABB?

  • Máte široký výběr možností. Chrániče typů AC, A, F, B, A AP-R, dvoupólové a čtyřpólové, s citlivostí od 0,01 A až po 0,5 A, ve variantách pro jmenovité proudy od 16 A po 125 A.
  • Vysoké výkonnostní parametry. Jmenovitá podmíněná vypínací schopnost chrániče I∆m=Im je 6000, 10000 A (12500 pro variantu 125 A).
  • Snadná instalace i demontáž. Proudové chrániče patří do široké rodiny výrobků System M compact®, které mají stejný profil, stejné uchycení na DIN lištu i stejné příslušenství. Na všechno vám stačí 1 šroubovák. V případě výměny stačí chránič z lišty jednoduše vyjmout, nemusíte kvůli tomu demontovat nic dalšího.
  • Snadné připojení vodičů. K dispozici máte oválné připojovací svorky s 2 otvory – přední pro kabely do průměru 25 mm2, zadní pro kabely do průměru 10 mm2 nebo pro přípojnice.
  • Spolehlivé i za extrémních teplotních podmínek. Dimenzované pro okolní teplotní podmínky v rozmezí -25 °C až +55°C.

V současné době došlo ke zlevnění proudových chráničů ABB FH200 typu A na ceny proudových chráničů typu AC s podmíněnou zkratovou odolností 6 kA a to u všech hodnot chybového residuálního proudu. U ABB neplatí, že typ A je dražší než AC. Pojďme společně vstříc moderním domácnostem.

Který typ proudového chrániče, pro jakou aplikaci?

Každé elektronické zařízení je jiné a denně jsou přidávány nové. Tato skutečnost také mění potenciálně se vyskytující poruchové a svodové proudy. Pokud proudový chránič není správně zvolen, může dojít ke zpoždění nebo dokonce k nevybavení chrániče, což může mít někdy až fatální následky.

V 80. letech minulého století se v domovních aplikacích začaly instalovat proudové chrániče typu AC, které reagují jen na střídavé reziduální proudy. Tento typ proudového chrániče bezpečně ochrání instalace vybavené žárovkami, elektrickým vytápěním, bojlerem, ledničkou, mrazákem, televizí či běžnými kuchyňskými spotřebiči.

Co když ale v domácnosti mám klimatizaci, počítač, tepelné čerpadlo, LED osvětlení, moderní sušičku, pračku a myčku (pracující na principu spínaného zdroje), případně fény, kulmy a přímotopy (používající princip jednocestného usměrnění), které generují pulzující stejnosměrné proudy?

 

Pokud si říkáte, že stejnosměrný proud ve spotřebiči nemůže žádným způsobem ovlivňovat proudový chránič v rozvaděči, tak jedna ze základních pouček elektrotechniky a to 1. Kirchhoffův zákon říká něco jiného a protékající stejnosměrný proud způsobuje „zmagnetování“ ochranného obvodu čímž dochází ke zploštění magnetické hysterezní křivky feromagnetického jádra rozdílového transformátoru proudového chrániče. Tento jev vede ke snížení citlivosti proudového chrániče (chránič typu AC je na tyto proudy imunní) a to až za hranici předepsaného chybového proudu daného chrániče.        

Ideálním řešením je použití proudového chrániče typu A, u kterého pulsující stejnosměrný proud neznecitliví jeho funkci, a navíc ochrání i běžné obvody. Z technického pohledu je proudový chránič typu A stejný jako proudový chránič typu AC, ale navíc detekuje onu stejnosměrnou složku.

 

 

 

 

Vnímaní zásahu proudem podle velikosti proudu

 

Zeptejte se nás

ODBORNÉ ČLÁNKY

ABB – Tiché instalační stykače

Potřebujete spínat osvětlení, topení, ventilaci nebo třeba čerpadla do 15 kW? Pak můžete sáhnout po našich instalačních stykačích ESB..N a EN..N, a my vám slibujeme, že poté, co s nimi […]

ABB – Rozvodnice UK600

Díky modulární koncepci, zdokonalenému využití prostor a řadě detailů nabízí tato nová řada zapuštěných rozvodnic a skříní pro datová komunikační média maximální flexibilitu pro každý instalační projekt!

WEBINÁŘE