Instalační sloupy OBO Bettermann: Prostorová flexibilita

Při navrhování současných elektrických rozvodů vystupuje do popředí stále zřetelněji požadavek flexibility, a to především v nájemních kancelářských prostorech nebo u dočasných zařízení. O slovo se ale hlásí stále častěji i v průmyslu a budovách dopravní infrastruktury. 

V rozsáhlejších prostorách reprezentují flexibilitu elektrických rozvodů především instalační sloupy, umožňující situovat přípojná místa silových i slaboproudých rozvodů velmi rychle a přesně tam, kde jsou právě potřeba. Možnost přesné lokalizace současně dovoluje minimalizovat shluky nejrůznějších kabelů a vedení například v blízkosti jednotlivých pracovišť, což přispívá k jejich přehlednosti, a tedy i bezpečnosti.

 

Výběr instalačního sloupu

Klíčovým aspekt při výběru vhodného provedení instalačního sloupu představují možnosti při jeho fixaci a napojení na existující pevné stavební rozvody. Dalším kritériem je počet požadovaných služeb, který vymezuje potřebný minimální instalační prostor. Ve velkoprostorových kancelářích vykazují flexibilitu především instalační sloupy montované mezi podlahu a strop, napájené obvykle shora, z prostoru nad podhledem. V menších prostorách s možností využití podlahových rozvodů plní však spolehlivě tutéž úlohu podlahové sloupky nepřesahující svou výškou běžné kancelářské stoly.

Všechny tyto případy pokrývají spolehlivě instalační sloupy OBO ze systému ISS. Charakterizovány jsou štíhlým profilem, flexibilitou umístění a širokými možnostmi při osazování instalačními přístroji. Tyto přednosti ještě dále umocňuje možnost bezprecedentně rychlé instalace. Proto se také v praxi osvědčily nejen při zřizování trvalých nebo dočasných pracovních míst v otevřených prostorách kancelářských budov, ale i u pokladen obchodních domů nebo na nejrůznějších pracovištích výrobních hal.

Téměř neomezená volnost při výběru optimálního provedení instalačních sloupů OBO ponechává dostatek prostoru pro kreativní individualitu. Zvolit si lze jedno ze dvou základních materiálových provedení, oceloplechové nebo hliníkové, které může mít podobu jednoho ze sedmi (sloupky pro instalaci na podlahu) resp. deseti (sloupy pro instalaci mezi podlahu a strop) tvarově odlišných profilů v různých výškových a barevných variacích. V základní variantě jsou povrchově upravena práškovým lakováním a hliníková provedení mohou být navíc dodány také s matným, rovnoměrně eloxovaným povrchem.

 

Podlahové sloupky

Podlahové sloupky jsou zvláště vhodné pro bezpečné a elegantní vyvedení přípojných míst v těsné blízkosti pracovních stolů v prostorách s dvojitými nebo dutými podlahami. Po vytvoření základních kabelových tras pomocí odpovídajícího podlahového instalačního systému se volně instalují na nebo pod stolem, pro nějž pak zajišťují spolehlivý přístup k napájení i datům. Dostatek prostoru pro potřebná spínací a zásuvková zařízení poskytnou přitom při výšce od 250 mm do 680 mm všechny běžně dodávané podlahové sloupky OBO. Osazeny mohou být spínači, zásuvkami a datovými přípojnými místy z různých konvenčních programů nebo vlastním systémem OBO s označením Modul 45®, optimalizovaným právě k tomuto účelu.

Přístrojový systém Modul 45® zahrnuje nejrůznější provedení silových i datových a ostatních slaboproudých přípojných míst. Mezi jeho silovými zásuvkami lze najít prakticky všechny celosvětově využívané zásuvkové standardy, včetně provedení s pootočením vývodů o úhel 33 stupňů, který zajistí optimální vyvedení kabelů připojených zařízení i při svislé instalaci a použití úhlových zástrček. V oblasti přenosu dat přináší mimo vystrojených zásuvek také velice širokou paletu nosičů datových konektorů RJ45, umožňující začlenit do jednotného designu datové konektory prakticky všech významných výrobců.

 

Sloupy fixované mezi podlahu a strop

Největší variabilitu přinášejí sloupy OBO instalované mezi podlahu a strop. Připojit je lze z podlahy nebo z prostoru nad podhledem, případně z „přiznaných“ elektrických rozvodů volně vedených pod stropem. Ve všech těchto případech zajistí pohodlné, a přitom spolehlivé zásobování energií i daty. Mezi podlahu a strop se upevňují pomocí speciálního pružinového rozpínacího zařízení, zajišťujícího pevnou lokální fixaci a zamezujícího, v souladu s normou, jejich otáčení. Současně toto upevnění dovoluje pozdější změny polohy bez poškození stropu nebo podlahy. Mimo silových a datových přípojných míst mohou nést tato provedení instalačních sloupů volitelně také osvětlení pracoviště. Dodány jsou v obvyklých délkách 2300 mm až 3950 mm a několika desítkách standardních designů. Pro jejich přístrojové osazení platí totéž, co pro podlahové sloupky.

Specifickou variantu instalačních sloupů podlaha/strop představují provedení s napojením ze stropu prostřednictvím pružné hadice s přívodními datovými a silovými kabely. Nefixují se ke stropu, ale jsou opatřeny podstavcem v podobě masivní základové desky, bránící svou plochou a hmotností převrácení sloupu. Díky prodloužené ohebné připojovací hadici a podstavci je lze i po připojení volně přemisťovat prostorem v okruhu přibližně 1 až 1,5 m.

 

Průmyslové sloupy

Instalační sloupy OBO nacházejí stále častější uplatnění také v průmyslové výrobě. Pro tyto účely jsou k dispozici jejich funkcionalistická provedení z masivního hliníkového profilu, plně kompatibilního se stavebnicovým systémem Item MB, který se těší velké oblibě zejména při návrhu strojírenských výrobních systémů. Průmyslové sloupy OBO sdružují do kompaktního, robustního celku přípojná místa silových a datových elektrických rozvodů, stlačeného vzduchu i hydraulických rozvodů. Změna stanoviště, například při úpravě výrobních procesů, je pak díky tomu mimořádně rychlá a jednoduchá.

Masivní podstavec zajišťuje spolehlivé upevnění k podlaze. Robustní prvek na jejich horním konci umožňuje snadné vyrovnání výškových rozdílů při fixaci do stropu. Sloupy lze přímo navázat na pochozí kabelové žlaby OBO – BKRS a stejně snadno je lze napojit i na prostorové kabelové trasy z kabelových žebříků a žlabů OBO. Základní profily jsou na všech stranách opatřeny drážkou odpovídající etablované rozteči Item, takže je lze snadno osadit i zařízeními jako obrazovky, klávesnice, přenosové jednotky nebo ohebná potrubí stlačeného vzduchu, plynu, hydrauliky atd. K vystrojení lze využít všechny běžné varianty instalačních přístrojů, včetně zásuvek CEE 16 a 32 A, přípojných míst datové techniky všech výrobců, multimediálních konektorů, přístrojů na profilovou lištu, jednotek OBO typu IKR4 a IKR6 pro řadové přístroje, a celou řadu dalších normalizovaných technologických komponent.

 

Chytrá řešení

Jako vždy nabízí OBO praktická a flexibilní řešení pro téměř všechny problémy spojené s návrhem kvalitních pracovišť. Proto jsou mimo standardních provedení instalačních sloupků a sloupů k dispozici i jejich speciální provedení s možností individuální specifikace délky a barevnosti. V praxi mohou realizaci usnadnit také již z výroby propojené instalační sloupy, sestavené na základě individuálních zákaznických požadavků na délku a vnitřní zapojení. Dodávány jsou včetně protokolu o funkční zkoušce, takže se takovýto instalační sloup jen usadí na předem určeném místě a připojí k již existujícím částem rozvodů. To vše s opravdu minimálními časovými nároky.