Kabelové vývodky Agro – profesionální řešení

Obr. 1 Kabelová vývodka Progress

Kabelové vývodky řady Agro Progress jsou dodávány v provedení z plastu, z poniklované mosazi nebo z nerezové oceli A2 nebo A4. Jedná so o osvědčené díly pro průmyslové aplikace. Výborná technologie upnutí umožňuje dobré utěsnění kabelu a jeho odlehčení v tahu při zachování jednoduchosti montáže. Vývodky této řady chrání upnutý kabel také proti zkroucení. To platí jak pro kruhové, tak pro ploché kabely.

Vývodky s extra dlouhým závitem poskytují elegantní řešení zejména v situacích, kdy je třeba vést elektrické kabely přes vzájemně odizolované stěny, jako je tomu např. u sendvičových konstrukcí. Tyto vývodky jsou k dispozici v provedení s délkou závitu 50 mm nebo 100 mm.

Obr. 2 Kabelová vývodka s prodlouženým závitem

 

Kovové vývodky řady Agro Progress mohou být osazeny těsnícími vložkami ze speciálního TPE. Tyto vývodky jsou certifikovány podle EN 45545, splňují požadavky NFPA 130 a lze je bez obav použít pro aplikace v oblasti kolejových vozidel.

 

V oboru dopravy je bezpečné upnutí napájecího vedení životně důležité. Vývodky Agro Progress jsou odolné proti vibračnímu zatížení a omezují samovolné uvolňování. Tím zvyšují spolehlivost vedení pro napájení elektrických zařízení i vedení pro přenos řídících signálů ve vlacích.

 

Obr. 3 Kabelová vývodka s těsnící vložkou FPM

Speciální těsnící vložky vývodek podle EN 45545 jsou certifikovány pro stupeň nebezpečí 3. Hodnoty stanovené pro uvedený stupeň nebezpečí byly splněny s rezervou, a to jak pro vnitřní, tak i pro venkovní prostory. Výsledky získané při testování NFPA (ASTME) byly rovněž vynikající.

Emise prachu a výfukových plynů způsobují zejména v tunelech značné chemické znečištění. V podobných oblastech je proto vhodné použít kyselinovzdorné kabelové vývodky z nerezové oceli A4 s těsnící vložkou FPM. Do těchto vývodek je možné upnout kabely o průměru od 2,0 mm do 52,0 mm.

Univerzální kabelové vývodky s velkým upínacím rozsahem usnadňují montáž rozvodů se značně odlišnými průměry kabelů. Produktová řada MultiLayer umožňuje použít při dané velikosti závitu jediný typ vývodky.

 

Obr. 4 Kabelová vývodka Progress multiLayer

Vývodky řady Progress EMC, určené pro upnutí stíněných kabelů v aplikacích náročných na elektromagnetickou kompatibilitu, jsou vyrobeny z poniklované mosazi a nabízejí dobré vodivé spojení mezi stínícím pletencem kabelu a kovovým panelem, na němž jsou instalovány.

 

Pro spolehlivé fungování elektricky řízených rozvoden je důležité, aby jejich činnost neovlivňovaly parazitní proudy. Soustředný sběrný kotouč vývodek Progress EMC Standard odvádí svodové proudy do země s nízkou přechodovou impedancí.

 

Vývodky Progress EMC powerCONNECT, jsou osazeny novým, pokročilým kompresním pouzdrem, zajišťujícím spolehlivý kontakt se stínícím kabelem v rozsahu 360°, a to ve velmi kompaktní jednotce. Přímé vodivé spojení mezi stínícím pletencem kabelu a spodní části vývodky zajišťuje velice nízký přechodový odpor.

Obr. 5 Kabelová vývodka Progress Ex

Kabelové vývodky Progress Ex jsou vyrobeny z plastu nebo z poniklované mosazi. Zvyšují bezpečnost elektrické instalace v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Rafinérie a výrobní závody v chemickém oboru jsou oblastmi s nebezpečím výbuchu, a jako takové kladou zvláštní požadavky na kvalitu a bezpečnost elektrických instalací. Společnost Agro nabízí kabelové vývodky a příslušenství pro stupně bezpečnosti Ex d IIC a Ex e II, které jsou standardizovány v celé Evropě.

 

 

 

V potravinářském průmyslu zajišťují antibakteriální látky vysokou úroveň hygieny a bezpečnosti. Tyto chemické látky však také značně zatěžují výrobní zařízení. Vývodky řady Progress ultraFLAT jsou certifikovány podle EHEDG.

              Obr. 6 Kabelová vývodka progress ultraFlat

Z hygienických důvodů zpřísňují zákonodárci ve většině zemí světa nařízení, jaké látky může obsahovat pitná voda. Norma KTW W270, vytvořená švýcarskou a německou asociací plynárenství a vodního hospodářství (SVGW / DVGW), upravuje pravidla pro materiály, které přicházejí do kontaktu s pitnou vodou. Všechny armatury, zařízení a součásti, používané v rozvodech pitné vody, musí být odpovídajícím způsobem schváleny nebo musí mít potvrzenu vhodnost pro tuto aplikaci. Všechny materiály používané ve vývodkách řady Progress aqua jsou podle normy KTW W270 certifikovány a vyhovují tak národním požadavkům.

Vývodky řady Syntec je možné dodat v plastovém nebo mosazném provedení a představují optimální řešení pro každodenní elektrickou instalaci. Patentovaná lamelární technologie umožňuje pevné upnutí kabelu a zajišťuje kvalitní kabelový průchod s dobrým odlehčením v tahu.

Použití vyrovnávačů tlaku Agro v elektrických rozvaděčích umožňuje také jejich ventilaci, a v případě potřeby i odvodnění. Vyrábějí se také vyrovnávače z poniklované mosazi, určené do prostředí s nebezpečím výbuchu.