Systém drátěných žlabů MERKUR 2

Systém MERKUR 2 je dlouhodobě nejprodávanějším systémem drátěných kabelových tras v České republice a na českém trhu se slovo „MERKUR“ postupně stalo synonymem pro drátěné kabelové žlaby.

Efektivní a ekonomický

Snadná a rychlá montáž
Nízká hmotnost žlabů MERKUR 2 včetně jejich optimální výrobní délky, velká variabilita a flexibilita systému, snadná a pohotová realizace tvarových prvků trasy podle potřeby a přímo na místě montáže. To jsou hlavní charakteristiky systému MERKUR 2, díky nimž je jeho instalace velmi efektivní. Se systémem MERKUR 2 vyřešíte i tvarově komplikované kabelové trasy při minimálních finančních nákladech na tvarové prvky a s použitím pouze běžného nářadí. 

Logistická nenáročnost
Kabelové trasy MERKUR 2 nepotřebují žádné tvarové prvky jako standardní plechové žlaby. Nejsou potřeba kolena, T-kusy, kříže, redukční díly, vertikální kolena ani žádné jiné prvky tohoto typu. Tyto díly se vytváří přímo v místě montáže z běžného žlabu tvarováním podle požadavku za použití jednoduchých a promyšlených spojovacích komponentů. Díky tomu jste schopni zvládnout i neočekávané situace přímo na místě. Ze samotných žlabů vytvoříte jakýkoli potřebný tvarový prvek a trasu upravíte podle aktuální situace.

Jednoduché odbočování kabelů
Jednoduchost je jednou ze základních vlastností žlabů MERKUR 2. Ze žlabů je možné vyústit kabeláž na kterémkoli místě a to navíc zcela bez použití speciálního nářadí a kabelových průchodek. Taková montáž je ne- jen ekonomicky výrazně efektivnější, ale i jednodušší z hlediska logistiky.

Minimální nároky na údržbu
Otevřená konstrukce žlabu MERKUR 2 eliminuje hromadění práškových látek a bujení mikrobů, což znamená minimalizaci nároků na pravidelnou údržbu kabelové trasy. Díky tomu je tento typ žlabů velmi oblíbený mimo jiné i v potravinářském průmyslu.

Kvalitní a promyšlený

Vysoká nosnost
Použitím patentované technologie zdvojených příčníků a optimalizací rozložení nosných drátů dosahují kabelové žlaby MERKUR 2 vysoké nosnosti. Díky tomu, že jsou pevné a odolné, jsou využitelné v široké škále instalací.

Vysoká proudová zatížitelnost
Díky otevřené konstrukci žlabů MERKUR 2 má vzduch velmi dobrý přístup k instalované kabeláži a tím se dosahuje výrazně lepšího chlazení kabelů, ve srovnání s uzavřenými celoplechovými žlaby. To umožňuje větší proudovou zatížitelnost kabelů.

Šetrný nejen ke kabelům
Celkově oblé provedení okrajů žlabů eliminuje riziko poškození kabelů během jejich instalace a zároveň přispívá ke komfortu a bezpečnosti v rámci všech fází instalace kabelové trasy.

Řešení pro každou situaci
V rámci systému MERKUR 2 je připraveno řešení pro všechny standardní typy montážních situací (nástěnné, prostorové vedení tras, stoupačkové montáže atd.). Navíc je systém velmi flexibilní v rámci nestandardních typů montáží a požadavků na zvláštní řešení jako například montáž světelných rozvodů, kombinace rozvodů různých médií společně se silnoproudými i slaboproudými trasami a další

Robustní a odolný

Zinkované nebo nerezové provedení
Systém MERKUR 2 je dodáván v základním galvanicky zinkovaném provedení, označovaném GZ, vhodném pro standardní instalace v krytém prostředí. Pro venkovní nekryté prostředí je k dispozici žárově zinkované provedení označované ZZ. Vrcholem nabídky jsou dva typy nerezového provedení. Typ A2 (standard AISI 304L) pro použití v chemickém a potravinářském průmyslu. Typ A4 (standard AISI 316L) je určen pro zvláště agresivní typy prostředí. Obě nerezová provedení jsou doplněna o pasivaci povrchu hotových součástí, čímž se ještě až 4-násobně zvyšuje antikorozní odolnost nerezových materiálů. Přičemž typu povrchové úpravy odpovídá i poskytovaná záruka.

Odolnost při požáru
Díky svým charakteristickým vlastnostem (pevnost, nosnost a robustnost) vyhovují kabelové žlaby MERKUR 2 (typ M2 a M2-G) i požadavkům na zachování funkčnosti v podmínkách požáru a to na základě mnoha provedených zkoušek a následně získaných klasifikacích až P 90-R. Systém MERKUR 2 se široce uplatňuje při realizaci tras s požadavkem na funkčnost při požáru. 

Zeptejte se nás

ODBORNÉ ČLÁNKY

WEBINÁŘE

There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.