OEZ – Modulární přístroje MINIA

Modulární přístroje Minia jsou jistící, spínací a podobné přístroje, určené pro montáž do elektrických rozváděčů. Jedná se především o jističe, proudové chrániče a ostatní přístroje. Všechny přístroje se upevňují na „U“ lišty šířky 35 mm podle ČSN EN 60715. Jejich hlavní použití je v instalacích občanské výstavby a administrativních budovách. Používají se však i v průmyslových instalacích.

Jističe

Jističe jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A.

Proudové chrániče

Proudové chrániče poskytují ochranu při poruše i v případě přímého dotyku. Současně je možné pomocí proudových chráničů, ve velmi rané fázi, předejít požárům způsobovaným poruchovými proudy při zemním spojení.

Obloukové ochrany

Zavedením těchto přístrojů se snažíme předejít vzniku neúmyslného oblouku mezi vodiči, který ve svém důsledku může zapříčinit vznícení izolace a následný požár. Zaplňujeme tak funkční mezeru současných ochran – jističů, proudových chráničů a pojistek.

Ukázka možného vzniku požáru: 

Přepěťové ochrany

Přepěťové ochrany jsou určeny pro ochranu spotřebičů, elektroinstalace a živých bytostí v objektu před účinky bleskového proudu a přepětí.

Jak nejlépe vybrat přepěťovou ochranu:

Spínací přístroje

Tyto přístroje nám usnadňují život tím, že ovládají připojené spotřebiče. Jedná se o běžné potřeby, jako je zapínání bojleru pouze v nízkém tarifu (instalační stykače), pohodlné ovládání osvětlení (impulzní paměťová relé, časová relé, spínací hodiny) a další.

Ostatní přístroje

Sortiment ostatních přístrojů obsahuje přístroje určené především ke spínání obvodů (vypínače, spínače, tlačítka), k signalizaci (světelná návěstí, zvonky) a dále potom přístroje určené k propojení obvodů (soklové zásuvky, svorkovnice).

Zeptejte se nás

ODBORNÉ ČLÁNKY

WEBINÁŘE