Pravidla kampaně

  1. Hodnota odběrů je vždy počítána bez DPH. 
  2. Společnost Sonepar Česká republika si vyhrazuje právo na změnu pravidel kampaně v průběhu jejího trvání. 
  3. Společnost Sonepar Česká republika upozorňuje, že dárky a jejich obrázky prezentované v kampani jsou ilustrativní a mohou se oproti realitě lišit. Stejně tak může dojít ke změně dárků s ohledem na jejich dostupnost po ukončení prodejní akce za dárky v podobné hodnotě. 
  4. Nárok na dárek při splnění pravidel prodejní akce vzniká pouze právnímu subjektu zaregistrovaném u společnosti Sonepar Česká republika, nikoliv fyzickým osobám jednajícím za právní subjekt. Jednomu právnímu subjektu náleží možnost výběru a následného čerpání 1 dárku nebo více dárků v maximální hodnotě podle dosaženého odběru. Za zákazníka vždy výběr provede osoba odpovědná, tzn. jednatel nebo osoba pověřená plnou mocí. 
  5. Společnost Sonepar Česká republika poskytne registrovanému zákazníkovi informaci o hodnotě jeho obratu, podle které může vybírat z nabídky dárků na webových stránkáchwww.hit2023.cz 
  6. O výsledku kampaně a výši odběru každého zákazníka rozhodují odběry registrované v systému společnosti Sonepar Česká republika, a které vycházejí ze součtu vystavených faktur v daném období. 
  7. Společnost Sonepar Česká republika si vyhrazuje právo vyloučit z prodejní akce obchodní případy a zákazníky, u kterých budou pochybnosti s dodržováním podmínek Etického kodexu společnosti Sonepar Česká republika dostupného na sonepar.cz/compliance. 
  8. Prodejní kampaně se nemohou zúčastnit právní subjekty s majetkovou účastí státu Česká republika nebo právní subjekty, u kterých je stát Česká republika jejich zřizovatelem. 
  9. Do kampaně nebudou započítány nákupy položek pro výstavbu fotovoltaických komponent, konkrétně panely, střídače, baterie a konstrukce.
  10. Podmínkou pro výběr a čerpání cen z prodejní kampaně HIT 2023 je úhrada všech závazků a daňových dokladů vůči společnosti Sonepar Česká republika spol. s r.o. – vztahujících se k prodejní kampani HIT 2023 a starších. 
  11. V případě nesplnění jedné z výše uvedených podmínek nárok na cenu z prodejní kampaně HIT 2023 zaniká.