Výrobci strojů, dopřejte svým zákazníkům originální design ovládacího panelu!

Prostředí výrobců strojů je vysoce konkurenční. Aby uspěli, musí znát lokální poměry i globální trendy. Co jim ale pomůže vystoupit z řady a získat další zákazníky? Citelná výhoda v podobě schopnosti uspokojit jak současné, tak budoucí uživatele (ať už provozovatele nebo operátory) svých strojů. Na zřeteli musí mít nejenom jejich potřebu bezpečnosti, inovativnosti, udržitelnosti a efektivity, ale především uživatelské jednoduchosti a originality.

Tři trendy v designu strojů

Jednou z oblastí, na které se OEM začali zaměřovat, se logicky stal design stroje – zejména pak jeho rozhraní s uživatelem (HMI). Podobu moderního ovládacího panelu v současnosti ovlivňují 3 hlavní trendy.

.

Právě prostřednictvím ovládacího panelu se OEM snaží odlišit, vyniknout a zaujmout své zákazníky. Návrhy konstruktérů vykazují zvyšující se míru estetiky. Nabízí uživatelům oku lahodící originály, navíc například s možností polepové fólie v jejich firemních barvách či potisku logem.   
Druhým, neméně důležitým, trendem je důraz na efektivitu provozu. Ovládací panely musí být, jak dobře navržené, tak především v praxi snadno a intuitivně obsluhovatelné. To, že skvěle vypadají, by mělo být s jejich statusem „easy to use“ v souladu, nikoliv rozporu.   

Komponenty pro osazení HMI (to máme za třetí) – například tlačítka, signálky, spínače nebo HMI terminály – jsou si po technické stránce často velmi podobné. Jejich dodavatelé se proto snaží odlišit je alespoň vizuálně a nabízet OEM další možnosti modifikace – atypické barvy, poutavé potisky nebo výrazné prosvětlení. 

Skvěle vypadá, lehce se ovládá

S využitím „best in class“ výrobků od Schneider Electric, především řady Harmony, dokážou strojní konstruktéři jednoduše navrhovat vysoce výkonné a současně esteticky příjemné stroje. K dispozici mají nejenom osvědčené selektory, ale v případě řady Harmony nově i intuitivní konfigurátor (viz leták a/nebo videa).

První krok na cestě k ovládacímu panelu, který si oblíbí provozovatelé stroje i operátoři, představuje volba optimálního zákaznického provedení polepové fólie. Konstruktéři zde mají na výběr z 12 rozměrů a 4 designových šablon, které lze dále modifikovat – např. v rámci zvolené šablony seskupit a uspořádat funkce dle definovaného účelu. Za pomocí popisu následně každou skupinu jasně identifikují (např. Výrobní linka 1, Výrobní linka 2) a v případě potřeby i nepřehlédnutelně zvýrazní (typicky kolmými žlutými pruhy když místo obsadí ovládač nouzového zastavení). Fólii lze na přání uživatele dokonce opatřit logem (a jeho marketingové oddělení bude vrnět blahem).

K celosvětovému prosazení výše uvedených ovládacích panelů jistě přispěje i široká variabilita zákaznického provedení zvolených tlačítek, signálek a spínačů Harmony. Co lze přizpůsobit na přání v případě plastové řady Harmony XB5 a kovové Harmony XB4? 

 • Modifikace hmatníku, resp. čočky:
  • barva (definice dle RGB),
  • popis, resp. potisk (vlastní nebo ze 3 knihoven: Schneider Electric, ISO7000, IEC 604 17).
 • Modifikace obruby:
  • barva u Harmony XB5 (definice dle RGB), chrom nebo kovově černá u Harmony XB4,
  • popis textem: pouze u zapuštěného provedení.
 • Modifikace nosičů štítků a samotných štítků.

Tzv. srozumitelnost tlačítka lze maximalizovat vhodnou kombinací položek z menu modifikací. Obrubu popíšu textem v lokáním jazyce, hmatník/čočku potisknu mezinárodně srozumitelným symbolem a zvolím pro něho „intuitivní“ barvu – zelenou pro zahájení akce (START), červenou pro ukončení akce (STOP) nebo žlutou pro výstrahu.

Zákaznické provedení se konstruktérům nabízí rovněž v případě skříní Harmony, a to konkrétně v podobě popisu štítků a víka.

 

 

Harmony, no jasně!

Ovládací a signalizační přístroje Harmony od Schneider Electric byly, jsou a budou tím, co potřebuje každý úspěšný výrobce strojů i spokojený provozovatel. Jimi osazené stroje vynikají efektivitou i oku lahodící podobou – kdekoliv na světě a kdykoliv během svého životního cyklu.

 

Rychlá, jednoduchá a intuitivní konfigurace