Proudové chrániče

Proudové chrániče – fíčka, se staly standardní součástí našich domovních rozvaděčů. Díky své spolehlivostí a citlivostí prokazatelně zachraňují lidské životy.

Základní norma bezpečnosti ČSN 33 2000-4-41 nařizuje instalaci proudového chrániče na všechny zásuvkové obvody. V poslední edici této normy bylo rozšířeno použití proudových chráničů i na světelné obvody v domácnostech. Důvod je prostý. V domácnosti nejsou dodržována pravidla bezpečnosti jako v komerčních a průmyslových provozech. Do oprav a instalací zařízení se pouští každý zručný kutil. Přeci kvůli pověšení lustru nebudeme volat elektrikáře, to dokážeme sami. Do nábytku a kuchyňských linek jsou instalovány osvětlovací pásy s LED osvětlením a nikoho moc netrápí, zda byla výroba nábytku ukončena i řádnou elektro revizí.

Shrnuto. Do elektroinstalace zasahují nezadržitelně laici a elektrickou energii využíváme stále více.

Jak funguje proudový chránič?

Každá část elektrické instalace je součástí uzavřeného elektrického obvodu. Proud teče jedním vodičem ke spotřebiči a druhým se vrací zpět ke zdroji. Proudový chránič hlídá rovnováhu přitékajícího a odtékajícího proudu v obvodu. Porušení rovnováhy znamená, že je v obvodu nějaká netěsnost. Proud uniká porušenou izolací nebo prostřednictvím zvýšené vlhkosti nebo zateklou vodou do zařízení. V nejhorším případě přes lidský organizmus, kde může napáchat nevratné škody. Proudový chránič je ale tak rychlý a citlivý zároveň, že elektrickou instalaci odpojí dřív, než dojde k úrazu elektrickým proudem.

Není chránič jako chránič

U proudových chráničů řešíme primárně dva protichůdné požadavky. Jednak aby vypínaly pouze v případě poruchy, a jednak aby nedocházelo k jejich oslepení vlivem rušení v síti. Jednoduše řečeno, aby vypínaly, když mají a nevypínaly, když nemají. Proto je důležitá správná volba proudového chrániče i jeho instalace. Typ proudového chrániče poznáte podle specifické značky, kterou musí být každý přístroj označen.

 • Typ AC
  • je vhodný pro spotřebiče bez elektroniky. Těch už dnes v domácnosti není mnoho. Varná konvice, žehlička nebo bojler jsou takovými spotřebiči. V bohatších zemích Evropy se již typ AC nepoužívá, protože tento typ nereaguje na poruchy ovlivněné elektronikou ve spotřebičích. Právě z důvodu nezadržitelného pronikání elektroniky do všech domácích zařízení, je v těchto zemích jako minimální standard předepsán typ A. 
 • Typ A
  • používá se v obvodech s elektronikou. Takovými spotřebiči jsou například varná deska, pračka, PC, osvětlení se stmívači apod.
 • Typ A-SI
  • specifický typ proudového chrániče, který poskytuje ochranu i v obvodech s jednofázovými regulovanými motory. To mohou být například čerpadla v bazénech nebo tepelná čerpadla. Tento typ je také nejodolnější proti rušení v síti způsobeném blízkým úderem blesku a jiným poruchám sítě.
 • Typ B
  • předepsán pro nabíjecí stanice automobilů.

Proudový chránič najdete v rozvodnici snadno. Je to přístroj, který má na čelní straně tlačítko s písmenem T, podle slova test. Proto, aby proudový chránič správně fungoval, je nutné v pravidelných intervalech jeho vypnutí prostřednictvím tohoto tlačítka. Interval závisí na doporučení výrobce a bývá v rozmezí ½ až jednoho roku.

Ochranné prostředky v instalaci se stále zdokonalují a jejich spolehlivost
a funkčnost se zvyšuje. Ano, s přibývajícím počtem ochranných prostředků roste i cena rozváděče. Na druhou stranu, cena domů a bytů roste výrazně rychleji než cena samotných přístrojů, a tak je poměr ceny rozvaděče vůči celkovým nákladům na stavbu stále zanedbatelný. Ušetřit se dá na čemkoli, nedělejte to u ochrany zdraví a majetku.

 

Více informací naleznete na stránkách www.se.com/cz