Komunikujte na dálku – již dnes

Dnešní zrychlující, digitální doba skýtá mnohé příležitosti pro optimalizaci průmyslových komunikačních procesů. Získejte klíčovou konkurenční výhodu díky inovačním, spolehlivým a bezpečným řešením pro vzdálenou správu, monitorování a komunikaci vašich průmyslových aplikací – to vše z portfolia společnosti Siemens. Objevte výhody nově modernizované technologie Telecontrol a platformy pro centrální správu vzdáleného přístupu s dlouholetou tradicí, SINEMA Remote Connect. Dálkový přístup ke vzdáleným zařízením i celým závodům je čím dál tím důležitější. Spolehlivé sledování, ovládání a sběr dat vyžaduje zabezpečený a nákladově efektivní přístup ke vzdáleným místům.

 

Technologie Telecontrol

Příklad pro použití RTU3000C s indukčním průtokoměrem pro dálkový odečet

Ať už se věnujete správě energií, řízení a monitorování dopravy nebo snad přepravě a uchování plynu, kapalin nebo ropy, technologie Telecontrol je výkonným řešením pro vzdálené řízení, monitorování a sběr dat z vašich distribuovaných procesních stanic do jednoho nebo několika centrálních systémů. Technologie Telecontrol zahrnuje řešení pro centrální systém i procesní stanice (vzdálené RTU – Remote Terminal Unit), které ke své komunikaci využívají různá přenosová média, od veřejných až po privátní sítě. Portfolio Siemens neopomíná ani nejmenší systémy typu Simatic S7-1200, pro které je vhodným řešením Telecontrol Basic, s vizualizací dat předávané pomocí rozhraní OPC UA. Počet připojitelných RTU stanic je i pro toto Basic řešení škálovatelný od jedné až po pět tisíc stanic. RTU lze pro tento účel sestavit tak, že doplníte běžné CPU S7-1200 o komunikační procesory CP1242-7 (GPRS), CP1243-7 (LTE) nebo ethernetový komunikační procesor CP1243-1. Nízké náklady na komunikaci, jednoduchá konfigurace modulárních a vzdálených jednotek nebo spolehlivě zabezpečený přenos dat, jsou pouze některé z výhod, které Telecontrol Basic nabízí.

Moderní systémy musí také splňovat přísné požadavky na úplnost přenášených dat a spolehlivé zabezpečení jejich přenosu. Technologie Telecontrol zajišťuje přenos procesních dat v závislosti na požadavcích a realizuje jej buď cyklicky nebo na základě definovaných událostí. Pro případ výpadku komunikace uchovávají vzdálené RTU stanice procesní data s příslušnou časovou značkou a následně je přenášejí do centra řízení v chronologicky správném pořadí. Navíc lze konfigurovat alarmová hlášení, která umožňují okamžitou odezvu obsluhy a údržby v okamžiku, kdy jsou například dosaženy limitní hodnoty. Díky moderní formě těchto upozornění (SMS zpráva, e-mail) lze účinně zkrátit dobu potřebnou pro znovuuvedení vzdálené stanice do provozu v případě výpadku.

 

Napájení za každých podmínek

Produktová rodina vzdálených stanic Simatic RTU3000C je využitelná i v oblastech bez možnosti připojení k běžné napájecí síti. Tyto jednotky mohou být napájeny vysoce výkonnými průmyslovými bateriemi nebo kombinací baterií se solárním článkem. Uživatelé mohou rovněž připojit stejnosměrný zdroj napájení o napětí 12 až 24 V, pokud je v místě k dispozici. Možnosti napájení lze kombinovat podle požadavku aplikace. Vzdálené stanice této řady je možné provozovat v režimu spánku, aktualizace nebo komunikace, a účinně tak prodlužovat provoz na baterie až na několik let. Samozřejmostí je možnost nasazení zařízení v extrémních provozních podmínkách. Díky doplňkovému rozvaděči lze zajistit ochranu krytím až IP68 a zařízení je tak možné nasadit i v teplotách od -40 do +70 °C nebo oblastech s nebezpečím zaplavení či povodní.

Simatic RTU3041C se dvěma bateriovými moduly, GPS anténou a GSM anténou pro rozhraní mobilních operátorů

Jednotky Simatic RTU3000C lze pohodlně konfigurovat a firmware aktualizovat pomocí běžného webového prohlížeče. Rovněž je lze pomocí softwarového balíčku TeleControl Server Basic propojit s DCS systémem Simatic PCS 7 či SCADA systémem Simatic WinCC. Přímé připojení k systému Simatic PCS 7 / TeleControl či Simatic Win-CC / TeleControl je možné také pomocí mezinárodních protokolů pro vzdálené ovládání IEC 60870-5-104 a DNP3. Nově je také k dispozici možnost připojení pomocí Siemens protokolu Sinaut ST7. Díky podpoře celé řady telemetrických protokolů pro vzdálené ovládání nabízí RTU3000C stanice flexibilní možnosti připojení k libovolnému systému SCADA.

Tato řada byla také nově rozšířena o hardware RTU3031C s integrovanou funkcí GPS, prostřednictvím které lze například porovnávat aktuální a nastavenou pozici stanice. Tato funkce je tak optimálním pomocníkem pro stanice, které jsou přirozeně v pohybu, jako jsou navigační bóje nebo vámi monitorované, pohybující se kontejnery. Provozovatelé mohou také na dálku monitorovat procesní hodnoty – hladinové snímače, průtokoměry nebo senzory tlaku a teploty. Nový modul RTU3041C nabízí velmi rychlé releové výstupy (DQ). Navíc inovovaná verze firmwaru V3 přináší řadu vylepšení, jako například možnost připojení k redundantním serverům typu IEC 60870, rozšířené možnosti konfigurace přes webové rozhraní nebo nové funkční bloky pro statistické funkce a správu stavu modulu.

Kromě již uvedených stanic S7-1200 a RTU3000C lze k systému Telecontrol Basic nově také připojit RTU stanice na bázi ET200SP CPU stanic. Tyto připojíte pomocí telecontrol komunikačního procesoru CP1542-1SP IRC (Industrial Remote Communication) pomocí vhodného Scalance prvku.

U nově dodávaných komunikačních modulů s ethernetovým rozhraním, jmenovitě CP1243-1 a CP1542-1SP IRC, platí, že kromě Telecontrol Basic podporují procesory vždy i mezinárodní telecontrol protokoly podle norem DNP3 resp. IEC60870-5-104. Tyto protokoly společně se Sinaut ST7 jsou potom souhrně nazývány Telecontrol Professional. Telecontrol Professional protokoly jsou také podporovány u telecontrol rozhraní pro Simatic S7-1500 díky tak zvanému Telecontrol Interface Modulu TIM1531 IRC.

 

Dlouhodobě spolehlivá – jednoduše SINEMA Remote Connect

SINEMA Remote Connect je platforma centrální správy pro výkonný a zabezpečený přístup ke strojům a zařízením, a to kdekoliv na světě. Serverová aplikace zjednodušuje použití pro vzdálený přístup ke strojům a zařízením, ale i pro podmíněné monitorování stavu na dálku. Platforma SINEMA Remote Connect spravuje a autorizuje veškerá komunikační připojení. Spolu s průmyslovými routery SCALANCE vytváří chráněný přístup ke vzdálenému stroji pomocí mobilních telefonních sítí (UMTS/LTE), pevné linky (DSL) nebo zavedené privátní sítě (LAN). Propojení se serverem SINEMA Remote Connect je umožněno pouze autorizovaným uživatelům skrze šifrovaný VPN tunel, odkud se dál připojí k příslušnému stroji – nezávisle na tom, ve které síti je stroj zapojený. SINEMA Remote Connect představuje řešení pro univerzální a flexibilní vzdálený přístup – založený na IP, nezávislý na protokolu, místě a času. Základní myšlenkou řešení je odlišení jednotlivých uživatelů, za účelem jejich detailního rozlišení na bázi bran Scalance S/M pro zabránění třeba i nechtěných přístupů k zařízením jiných dodavatelů. V nejnovější verzi serveru je tato funkce navíc ještě dále vylepšena díky funkci uživateli přiřazených vnitřních uzlů – tzv. Dedicated Device Access. Lze tak například snadno rozlišit automatizačního specialistu s přístupem k PLC od jiného uživatele s přístupem k HMI nebo IP kameře atp.

Platforma vzdálené správy SINEMA Remote Connect včetně příkladu různých připojitelných komponent

 

Všestranná bezpečnost

Doba digitalizace nepřináší jen nové možnosti, ale i hrozby. Bezpečný a kompletní přenos dat, stejně jako ochrana průmyslových sítí a automatizačních systémů proti neoprávněnému přístupu, jsou při implementaci vzdálených komunikačních řešení klíčové. Díky modulům z produktových řad Scalance S a Scalance M mohou uživatelé konfigurovat své stroje a linky do několika variabilních bezpečnostních zón (VLAN) s individuálními pravidly nastavení firewallu, a tak efektivně a flexibilně chránit průmyslové sítě i automatizační systémy. Všechny moduly Scalance S, Scalance M, stanice Simatic RTU3000C i komunikační procesory CP1243-7 (LTE) a ethernetový komunikační procesor CP1243-1 a CP1542-1SP jsou navíc jednoduše připojitelné k platformě SINEMA Remote Connect.

 

Další informace můžete najít na webových stránkách zde nebo zde.

Pro více informací nás můžete kontaktovat na emailu: Industrial-communication.cz@siemens.com, vladimir.sevcik@siemens.com, tomas.skocil@siemens.com

www.siemens.cz/sinemarc