Spínače a zásuvky ATLAS IP65 a IP55

Atlas IP65/IP55 je oblíbená řada spínačů a zásuvek ve vyšším krytí určená pro nástěnnou montáž. Provedení výrobků vychází z moderních designérských řešení. Volba prvků a zařízení s vhodnou těsností a odpo­vídající ochrana proti nečis­totám patří k hlavním podmínkám správného fungování elektrického rozvodu a bezpečnosti uživatelů. Výrobky této řady jsou určeny pro obytné stavby i veřejné objekty. Jsou vhodné k po­užití v obtížnějších podmínkách, např. v garážových halách, průmys­lových závodech, prádelnách, skle­pech nebo v exteriéru.

Těsnost výrobků zajišťuje speci­ální konstrukce. Pružná membrána, která tvoří bariéru mezi vnějšími komponenty (tlačítky a klapkami) a elektrickou částí, chrání vnitřek spínačů a zásuvek před nečistotami a vlhkostí. Mechanismy spínačů jsou zhotoveny z termoplas­tické hmoty a vybaveny šroubovými svorkami přizpůsobenými zatížení 10 A (250 V).

Základna i kryt jsou standardně nabízeny v šedé barvě, tlačítka jsou tmavě šedá.

Základny zásuvek mají stejnou konstrukci jako spína­če. Mechanismus zásuvky tvoří součást se šroubovými svorkami, přizpůsobená provozu při maximálním zatí­žení 16 A / 250 V AC. Obdobně jako v případě spínačů, je integrovaná s mem­bránou, což zaručuje těsnost. Ochranná klapka napájecí zásuvky je odklopitelná nahoru v úhlu více než 90°, což umožňuje snadný přístup k vidlici. Po odklopení se klap­ka sama vrátí do výchozí polohy. Všechny zásuvky jsou standardně vybaveny clonami elektrického vedení, které zvyšují bezpečnost používání.

Tělesa zásuvek a spínačů jsou zhotove­na z materiálů které mají zvýšenou odolnost proti UV záření, což zajišťuje stabilitu vzhledu ve venkovních podmínkách.

Zeptejte se nás

ODBORNÉ ČLÁNKY

WEBINÁŘE