Digitální veletrh skončil k 31.12.2020.

Děkujeme na přízeň v roce 2020. Už teď vám můžeme slíbit, že pro vás připravujeme další projekty