PHOENIX CONTACT, s.r.o.

PHOENIX CONTACT, s.r.o. je česká pobočka společnosti pocházející z Německa, která působí na celém světě. Je předním dodavatelem a inovátorem v oblasti elektrotechniky. Dodává kompletní sortiment elektro výrobků, díky nimž vám může nabídnout komplexní řešení pro vaši aplikaci.

V rámci své vize All Electric Society neboli Plně elektrifikovaná budoucnost podporuje svými produkty řešení, která se zaměřují na udržitelný svět a budoucnost.

 

Z našeho rozsáhlého portfolio vybíráme

Přepěťová ochrana a ochrana před bleskem

Přepětí způsobuje každoročně značné škody, ať už v podobě odstávky nebo poškození zařízení. Přepěťová ochrana chrání zařízení a elektrické přístroje před příliš vysokým napětím v důsledku spínání a zásahu bleskem. Účinný koncept ochrany před bleskem se dělí na vnitřní a vnější ochranu. Chraňte napájení, data a signály svého zařízení. Jako součást vnitřní ochrany před bleskem používejte bezpečnou přepěťovou ochranu z našeho unikátního portfolia.


Spolehlivost napájení

Spolehlivý a stabilní napájecí zdroj zabraňuje poškození strojů a systémů, které může mít za následek prostoje a vážné ztráty ve výrobě. Nabízíme široký sortiment řešení, které pokrývají všechny funkce bezpečné energetické infrastruktury.

 

 

Inteligentní motorové spouštěče

Spouštění a reverzace motoru rychle a spolehlivě. U nás získáte spouštěče motoru pro spínání a reverzaci asynchronních motorů i DC motorů. Elektronické spínače, např. polovodičové, spínají bezhlučně a bez opotřebení odporové a indukční zátěže. Použitím našich spínačů zvýšíte dostupnost zařízení a využijete všechny výhody jednoduché manipulace.

 

Funkční bezpečnost, bezpečnostní relé

S bezpečnostními spínači spolehlivě realizujete bezpečnostní funkce u strojů a zařízení. Ty dohlíží na signály tlačítek nouzového zastavení, optických závor a spínačů ochranných dveří a v případě požadavku aktivují bezpečný stav. Produktová řada PSR zahrnuje bezpečnostní relé s pevnými nebo konfigurovatelnými bezpečnostními funkcemi, bezpečné snímače otáček a bezpečná vazební relé.

 

Měření energie

Snadná a dostupná správa energie. Naše inovativní, sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat. Díky širokému portfoliu  analyzátorů sítě a multifunkčních elektroměrů jsme schopni nabídnout optimální řešení pro vaši aplikaci.

 

Rozvodné bloky pro rozvod zátěže a řídicího proudu

Rozvodné a napájecí bloky s technologií připojení push-in a šroubového připojení získáte s různým průřezem a různými počty pólů, druhy montáže a barvami. Rozvodné bloky lze okamžitě použít a libovolně rozšiřovat. Tímto způsobem kompaktní bloky zajišťují flexibilní a hospodárný rozvod zátěže a řídicího proudu.

Průchozí svornice, vícevodičové a vícepatrové svornice

Nabízíme průchozí, vícevodičové a vícepatrové svornice k prostorově úspornému připojení dvou nebo více vodičů pouze v jedné svornici. Svornice se vyznačují flexibilním propojením a optimálními možnostmi popisování.

 

Vybrané produkty

O firmě

PHOENIX CONTACT je jedním z předních dodavatelů komponent do rozváděčových skříní, výrobků pro nabíjení elektromobilů a řešení pro automatizaci.

Kontakt

Dornych 47b
617 00 Brno
Tel. 542 213 401
Email: obchod@phoenixcontact.com

Technická podpora:      

Ing. Milan Huf
Tel. 602 743 024
E-mail: mhuf@phoenixcontact.cz


*Vámi vyplněný dotaz bude zaslán technické podpoře výrobce.